Юніформ агрі - це
Система обліку та управління молочно-товарною фермою

СПОП «Відродження»

м. Шпола, Черкаська обл. 2013
Площа с.-г. угідь, га 8000
Чисельність стада, голів 1600
Дійне стадо, голів 600
Порода червоно-ряба молочна
Система утримання прив'язне

Молоко та доїння
Середній річний надій на корову, кг 8100
Вміст жиру, % 3,7
Вміст білка, % 3,2
Кількість соматичних клітин, тис/см3 <200
Бактеріальне забруднення, тис/см3 <100
Кількість доїнь на день 3
Доїльне обладнання молокопровід (Брацлав)

Відтворення
Відсоток тільних корів у стаді 65

Здоров'я
Довговічність корови, лактації 4
Рівень вибраковки, % 20
Розчистка ратиць, кількість разів на рік 2